Đăng nhập Bitlevex

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex


Cách đăng nhập vào Bitlevex


Đăng nhập vào Bitlevex [PC Web]

Để bắt đầu, thật dễ dàng đăng nhập vào tài khoản Bitlevex của bạn thông qua PC Web. Để làm điều này, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Truy cập Trang web Bitlevex .
 2. Nhấp vào nút "Đăng nhập".
 3. Nhập E-mail và Mật khẩu của bạn.
 4. Nhấp vào nút "Đăng nhập".
 5. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào “Quên mật khẩu?”.

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Nhập E-mail và Mật khẩu mà bạn đã đăng ký để đăng nhập vào tài khoản của mình và nhấp vào nút “Đăng nhập”.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Vậy là xong, bạn vừa đăng nhập tài khoản Bitlevex thành công.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex

Đăng nhập vào Bitlevex [Web di động]

Cũng dễ dàng đăng nhập vào tài khoản Bitlevex của bạn thông qua Web di động. Để làm điều này, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Truy cập Trang web Bitlevex .
 2. Nhấp vào nút "Đăng nhập".
 3. Nhập E-mail và Mật khẩu của bạn.
 4. Nhấp vào nút "Đăng nhập".
 5. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào “Quên mật khẩu?”.

Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Nhập Tên người dùng và Mật khẩu mà bạn đã đăng ký để đăng nhập vào tài khoản của mình và nhấp vào "Đăng nhập".
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Vậy là xong, bạn vừa đăng nhập tài khoản Bitlevex thành công.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex

Quên mật khẩu Bitlevex

Đừng lo lắng nếu bạn không thể đăng nhập vào nền tảng, có thể bạn đang nhập sai mật khẩu. Bạn có thể nghĩ ra một cái mới.

Để làm điều đó, hãy nhấp vào nút "Quên mật khẩu?".
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Trong cửa sổ mới, nhập E-mail bạn đã sử dụng khi đăng ký và nhấp vào nút "Gửi".
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Bạn sẽ nhận được email có liên kết để thay đổi mật khẩu của mình ngay lập tức.

Phần khó khăn nhất đã qua, chúng tôi xin hứa! Bây giờ, chỉ cần truy cập hộp thư đến của bạn, mở email và nhấp vào liên kết được chỉ ra trong email này để hoàn tất mật khẩu khôi phục của bạn.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Liên kết từ email sẽ dẫn bạn đến một phần đặc biệt trên trang web Bitlevex. Nhập mật khẩu mới của bạn tại đây và nhấp vào nút "Gửi".
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Đó là nó! Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào nền tảng Bitlevex bằng tên người dùng và mật khẩu mới của mình.

Cách giao dịch quyền chọn nhị phân tại Bitlevex

Cách mở giao dịch


Ở góc trên bên trái của trang tổng quan, bạn có thể theo dõi giá tài sản hiện tại và xu hướng của nó.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Biểu đồ nến giúp bạn khám phá hiệu suất giá BTC trong lịch sử trong các khung thời gian khác nhau. Ngoài ra còn có một số công cụ và chỉ báo bạn có thể sử dụng để phân tích biến động giá trong tương lai.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Phần này cho phép bạn xây dựng các giao dịch quyền chọn tùy chỉnh dựa trên các thông số mà bạn chọn. Hãy xem những gì chúng tôi có ở đây!
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Đặt PUT hoặc CALL
Nếu bạn suy đoán rằng giá Bitcoin sẽ tăng, hãy chọn tùy chọn GỌI. Ngược lại, nếu bạn tin rằng giá sẽ giảm, hãy chọn tùy chọn PUT.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Tiếp theo, chọn đòn bẩy
Cho biết số tiền ký quỹ (số nhân) mà bạn muốn thực hiện giao dịch. Lưu ý rằng đòn bẩy cao hơn thì rủi ro hơn, nhưng thường mang lại nhiều lợi ích hơn.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Chọn khung thời gian đáo hạn
Đáo hạn đề cập đến khung thời gian hết hạn hợp đồng. Khung thời gian nhỏ hơn thường đi kèm với rủi ro cao hơn, trong khi khung thời gian dài hơn thường an toàn hơn và do đó là lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu.

Xin lưu ý, khi chọn thời gian đáo hạn, điều đó không có nghĩa là bạn cần phải đợi cho đến khi kết thúc thời gian đáo hạn. Bạn có thể bắt đầu bán sau 5 phút kể từ khi mua quyền chọn.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Nhập số tiền bạn muốn đầu tư
Đặt một số tiền nằm trong giới hạn trên và dưới, như được chỉ định trong hộp.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Mua tùy chọn của bạn
Nhấn nút này để khóa các lựa chọn đã thực hiện ở trên và mua tùy chọn của bạn.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Theo dõi các khoản đầu tư của bạn
Follow your active option trades and track their performance through multiple data points.

You can also see a history log with your previous trades by clicking on the HISTORY tab on the top-right corner of the table.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
Our platform integrates with TradingView to offer trading signals across different timeframes. This helps you improve your trading decisions.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
The order book helps you see what options other users are placing, as well as the current overall trend between PUTs and CALLs on the platform.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex
You are now ready to trade BTC options!

What is Options Trading?

What are Options?

Quyền chọn là hợp đồng cung cấp cho người có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một số lượng tài sản cơ bản ở mức giá xác định trước, được gọi là giá thực hiện, tại hoặc trước khi hợp đồng hết hạn.

Mỗi hợp đồng quyền chọn sẽ có một ngày hết hạn cụ thể mà người nắm giữ phải thực hiện quyền chọn của mình. Giá đã nêu trên một quyền chọn được gọi là giá thực hiện.

Tùy chọn Gọi và Đặt:
 • Một cuộc gọi có thể có hai ý nghĩa. Nó có thể đề cập đến một hợp đồng quyền chọn trao cho chủ sở hữu quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua một số lượng xác định của một chứng khoán cơ bản ở một mức giá xác định trong một thời gian nhất định. Nó cũng có thể đề cập đến đấu giá cuộc gọi, thời điểm mà người mua đặt giá tối đa có thể chấp nhận được để mua và người bán đặt giá thỏa đáng tối thiểu để bán chứng khoán trên một sàn giao dịch. Việc kết hợp người mua và người bán trong quá trình này làm tăng tính thanh khoản và giảm sự biến động. Phiên đấu giá đôi khi được gọi là thị trường mua bán.
 • Hợp đồng quyền chọn là một hợp đồng quyền chọn cung cấp cho chủ sở hữu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, bán một số lượng nhất định của tài sản cơ bản, với một mức giá đã định trong một thời gian cụ thể. Người mua quyền chọn bán tin rằng cổ phiếu cơ sở sẽ giảm xuống dưới giá thực hiện trước ngày hết hạn. Giá thực hiện là mức giá mà tài sản cơ sở phải đạt được để hợp đồng quyền chọn bán giữ được giá trị.
Cách đăng nhập và bắt đầu giao dịch Quyền chọn nhị phân tại Bitlevex

Ngày hết hạn là gì?

Ngày hết hạn trong quyền chọn là ngày cuối cùng mà hợp đồng quyền chọn có hiệu lực. Vào hoặc trước ngày này, các nhà đầu tư sẽ quyết định phải làm gì với vị thế sắp hết hạn của họ.

Trước khi một quyền chọn hết hạn, chủ sở hữu của nó có thể chọn thực hiện quyền chọn, đóng vị thế để nhận ra lãi hoặc lỗ của họ hoặc để hợp đồng hết hạn trở nên vô giá trị.


Phí bảo hiểm Quyền chọn là gì?

Phí bảo hiểm quyền chọn là giá thị trường hiện tại của hợp đồng quyền chọn. Do đó, nó là thu nhập mà người bán (người viết) hợp đồng quyền chọn nhận được cho một bên khác.

Quyền chọn châu Âu và Mỹ

Quyền chọn châu Âu chỉ có thể được thực hiện vào ngày hết hạn, không phải trước đó.

Quyền chọn kiểu Mỹ có thể được thực hiện vào hoặc trước ngày hết hạn.

Hiện tại, chúng tôi chỉ xem xét quyền chọn kiểu Châu Âu

Giá (cao cấp) cho hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu sẽ được tính bằng cách sử dụng một biến thể của Mô hình Black Scholes, xem https://www.investopedia.com/terms/b/blackscholes.asp
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!